Spolupráce Jana Pavla II, sira Jan Aylefa, Marka Todda, Elizabeth Brinsden a UJEP

PŘEKLAD ÚVAHY ELIZABETH BRINSDENOVÉ

Jaká je souvislost mezi osobností papeže Jana Pavla II, sira Johna Aylefa, vystupujícího na obraze Hanse Holbeina ” Král Jindřich VII a lékaři”, Markem Toddem, narozeném a vzdělaném v Oxfordu a Elizabeth Brinsdenovou narozenou v Kalgoorlie v západní Austrálii a usazenou v Ústí,kde našla své uplatnění na zdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně?

Zdá se, že tu přímá souvislost existuje. V září 1983 Vídeň navštívil papež a Elizabeth Brinsdenová, hrála na varhany při jeho bohoslužbě. Mše byla živě vysílána rakouskou televizí (ORF). Češi žijící těsně u hranic mohli přenos vidět, samozřejmě že nelegálně, neboť v té době byla země dosud pod komunistickou nadvládou. Brzy nato Elizabeth Brinsdenová obdržela pozvání a zároveň nabídku účasti na Hudebním festivalu v Olomouci. Přijela a své vystoupení. zde uskutečnila. Na festivalu uzavřela přátelství s takovými lidmi jako byl Jiří Fukač z Brna.

Nikoliv bez ironie je fakt, že to nebyl nikdo jiný než Jan Pavel II. který sehrál tak důležitou roli při pádu komunistické vlády, čímž ulehčil vstup do země Marku Toddovi a zároveň umožnil Elizabetě Brinsdenové se znovu vrátit do Československa.

Když padla komunistická zeď, lidé se dožadovali příchodu anglických mluvčích coby učitelů angličtiny. Ellizabeth Brinsdenová nastoupila na Fakultu sociálně ekonomickou na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem. Tehdy zde také působil na katedře anglistiky UJEP Mark Todd, se kterým Elizabeth Brinsdenová navázala přátelství.

Svého času se uskutečnil v Anglii mezi občany genealogický průzkum, který prokázal že kořeny rodiny Brinsdenů mohou být odvozeny až od sira Johna Aylefa. Elizabeth obdržela pozvání s tím, aby uskutečnila recitál v kostele ve Winterbourne Monkton, kde bývali její předkové duchovními anglikánské církve, jako například reverend John Brinsden (narozený 1642) a vysvěcený na kněze v Oxfordu.

V tomto období se Mark Todd vrátil do Anglie. Kromě toho, že se účastnil zmíněného koncertu Elizabeth Brinsdenové a dokonce jí zajistil cellistu jako doprovod. Nedávno Mark Todd objevil závěť pro potomky, sepsanou právníkem a podepsanou reverendem Johnem Brinsdenem. Tato závěť vykazuje spoustu ironie, která je ale sama o sobě kořením života.

Překlad: Jan Škvára , dne 30. dubna 2018.